Ventil uzatvárací / V 30 111 540 - V 30 111 240 - Uzatváracie ventily - priemyselné armatúry - Nerez SIGMATECH
 

Ventil uzatvárací / V 30 111 540 - V 30 111 240

Ventil uzatvárací / V 30 111 540 - V 30 111 240 - image

Ventil uzatvárací priamy, z oceľoliatiny, ovládaný ručným kolesom, sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 550 °C, ako uzatvárací orgán pre neagresívne tekutiny.

Použitie:

Ventil možno použiť ako uzatvárací alebo vypúšťací orgán, ako regulačný orgán je nevhodný. Ventil smie byť používaný podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre. Prevádzkovou látkou môžu byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny a to pretlaky do PN40 a teploty do 550 °C podľa ČSN 13 0010:

PN 40

  • 4,00 MPa pri teplote do 200 °C
  • 3,09 MPa pri teplote do 300 °C
  • 2,35 MPa pri teplote do 400 °C
  • 3,11 MPa pri teplote do 500 °C
  • 1,37 MPa pri teplote do 550 °C

Pripojenie:

Stavebné dĺžky zodpovedajú ČSN 13 3042. Prípojovacie rozmery prírub a úprava tesniacich plôch sú sú podľa ČSN 13 1060 a ČSN 13 1061.

Materiál:

Upchávkové veko od DN 125, teleso a strmeň sú z uhlíkovej ocele na odliatky. Upchávkové veko do DN 100 vrátane, je z temperovanej liatiny. Sedlo v telese je navarené nehrdzavejúcou elektródou. Kúžeľka do DN 100 vrátane a vreteno sú z nehrdzavejúcej ocele. Kúžeľka od DN 125 je z uhlíkovej ocele s návarmi tesniacich plôch nehrdzavejúcou elektródou. Tesnenie v upchavkovom priestore je volené podľa látky pretekajúcej ventilom.


gallery image 0
gallery image 1