ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ - S 24 118 616 PN 16 - Šupátka - priemyselné armatúry - Nerez SIGMATECH
 

ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ - S 24 118 616 PN 16

ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ - S 24 118 616 PN 16 - image

Vreteno posúvača je štvorhranom pevne spojené s ručným kolesom. V posúvačovej komore sa nachádza matica (oproti klinu nepohyblivá) , ktorá pri otáčaní vretena nesie klin. Náliatky v telese posúvača vymedzujú priamočiary pohyb klinu. Vreteno je osadené nákružkom, ktorý vymedzuje jeho polohu oproti veku a telesu. Vreteno je vo veku posúvača utesnené ˝O“ krúžkom. Pri tomto druhu posúvača nepoznáme vonkajším pohľadom či je v polohe otvorené, alebo zatvorené.

Materiál

Teleso, klin a veko sú zo sivej liatiny, vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel (teleso, klin) liatina/pryž.

Montáž

Do vodorovného potrubia s vretenom kolmo hore. Smer prúdenia je ľubovoľný.

Použitie

Pre pitnú a úžitkovú vodu. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.


gallery image 0